Mặt khác của sự thất bại

Thất bại là rất quan trọng trong sự phát triển của con người. Dù là huấn luyện viên bóng đá, cầu thủ, phụ huynh hay một ơn gọi khác, đón nhận thất bại như một phần của hành trình hướng tới sự cải tiến là rất quan trọng trong quá trình học tập.

Mặt khác của sự thất bại là gì?

Bạn đã bao giờ suy nghĩ về những gì ở phía bên kia? Hầu hết chúng ta sẽ thất bại. Rất nhiều. Chúng ta sẽ vấp ngã trong suốt cuộc đời giống như một đứa bé học đi. Hy vọng sử dụng mỗi thất bại như tìm một ví dụ khác của việc học. Nó là một phần của quá trình. Nó không phải là một kết quả.

Điều gì xảy ra nếu thất bại có thể là một trong những phần quan trọng? Penecillin và bóng đèn được tìm thấy ở phía bên kia của sự thất bại. Giải vô địch cũng được tìm thấy ở đó. Đó có thể là vì những người đã đẩy sang phía bên kia thấy thất bại khác với bạn và tôi.

Chúng tôi thấy một bức tường. Một bến cuối. Nhiều người trong số chúng ta là một điểm dừng hoàn toàn. Một điểm đến. Chúng tôi làm việc cho đến khi chúng tôi thất bại. Sau đó, chúng tôi phải đối mặt với sự lựa chọn của Bắt đầu với việc thay đổi cách bỏ việc hoặc bỏ đi và làm cho thất bại vĩnh viễn. Liệu nó có phải theo cách này?

Điều gì xảy ra nếu thất bại không phải là một bức tường? Điều gì xảy ra nếu thất bại là một lối đi. Đó không phải là thiết bị đầu cuối mà là một lối đi qua đó chúng tôi HIỆU QUẢ để đẩy.

Và ở phía bên kia của thất bại nằm thành công. Chờ đợi chúng tôi đến. Để đạt được nó, chúng ta phải vượt qua thất bại. Chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước.

Bây giờ khi người chơi của chúng tôi thua, chúng tôi không cần phải nói là Không sao, chúng tôi sẽ lấy nó vào lần tới. Đó là intones có một số kết quả được đánh giá cao để có được, mà chúng tôi đã bỏ lỡ. Kết quả là, như Anson Dorrance nói, Thăng thiên không bao giờ kết thúc. Bao giờ tiến về phía trước thất bại. Bao giờ tăng dần lên đến vĩ đại.

Thất bại không phải là đích đến. Đó là lối đi. Nếu đây là trường hợp, chúng tôi có thể nói với các cầu thủ của mình, chúng tôi đang ở lối đi và thành công ở phía bên kia. Thực hiện bước này với tôi và không bao giờ nhìn lại nữa.

Đó là suy nghĩ mới mà tôi đang chọn làm huấn luyện viên. Để xem thất bại là một lối đi và thành công đang chờ đợi ở phía bên kia. Để tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi sẽ tìm kiếm những cơ hội có thể dẫn tôi đến thất bại vì tôi biết thành công đang chờ đợi.

Tôi sẽ xem thất bại như một lối đi chứ không phải một bức tường. Điều quan trọng là dẫn tôi đến thế giới mà tôi tìm kiếm. Cũng như những đoạn văn luôn ở đó, vì vậy cũng là thất bại. Đó không phải là thứ để tránh hoặc sợ hãi mà là nắm lấy như một phần của hành trình này mà chúng tôi đang thực hiện.

Tôi sẽ tìm kiếm thất bại trong hành trình của mình, vì nó cho tôi biết tôi đang đi đúng hướng. Nếu tôi nhìn thấy nó, tôi sẽ chạy dài vào nó với hy vọng tìm thấy phía bên kia.

Thành công là có thể đạt được nếu chúng ta tiếp tục cuộc hành trình với cảm hứng hy vọng.

Đừng dừng lại ở lối vào. Hãy đi đến phía bên kia của sự thất bại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.