Kiến thức bóng đá

Tiêu chuẩn sân bóng đá 5 người của FIFA
Các lỗi trong bóng đá 11 người theo quy định FIFA
Kích thước cầu gôn sân 5 người
Các vị trí trong bóng đá
Kỹ thuật xâu kim trong bóng đá
Kích thước sân bóng đá 9 người
Kỹ thuật kèm người trong bóng đá 5 người
Kích thước sân bóng đá cỏ nhân tạo 7 người
Kỹ thuật cơ bản trong bóng đá mini
Kích thước sân bóng đá tiêu chuẩn
+
Đăng ký khóa học bóng đá

Đăng ký khóa học bóng đá

Lưu ý: Nội dung có chứa dấu (*) bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin.