HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

  • Học phí 1 buổi/ 1 tuần: 1.820.000vnd/ 13 tuần/ 13 buổi 
  • Học phí 2 buổi/ 1 tuần: 2.600.000vnd/ 10 tuần/ 20 buổi
  • Học phí 3 buổi/ 1 tuần: 3.600.000vnd/ 10 tuần/ 30 buổi
  • Học phí 4 buổi/ 1 tuần: 4.400.000vnd/ 10 tuần/ 40 buổi

 

ĐỒNG PHỤC VÀ PHỤ KIỆN 

HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC
HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC
HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Thông tin phụ huynh
Thông tin học viên
+
Đăng ký khóa học bóng đá

Đăng ký khóa học bóng đá

Lưu ý: Nội dung có chứa dấu (*) bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin.